Nieuwsbrief
Eindhoven, 7 januari  2021
.
Excellent glasdecoratie heeft recent nieuwe zakenrelaties benaderd,zowel nationaal als internationaal.
Laat het duidelijk wezen dat op dit gebied men bij de bron moet zijn, en men de juiste kwaliteit verwacht.
Met Wynand Janssen de beste vakman op zijn gebied, heeft excellent een kunstenaar en ontwerper in huis met meer dan 25 jaar ervaring.
Met Wynand Janssen zal het project van A tot Z begeleid worden.
Dit is de reden dat de zakenrelaties ervan overtuigd zijn dat excellent glasdecoratie de juiste kandidaat is en zeker waar voor hun geld krijgen.
Wij begeleiden het project van ontwerp tot realisatie, waardoor de lijnen kort en duidelijk zijn.
Indien u wenst onder een private label te werken is dit uiteraard ook mogelijk.
.
Met vriendelijke groet,
De Glasmeesters,
Wynand Janssen
.
Newsletter,
Eindhoven, 7 januari 2021
.
Excellent glass decoration has recently approached new bussiness relationships,both nationaly and internationaly.
Let it be clear that this area be at its source, and the right quality they expect.
With Wynand Janssen best craftsman in his field, has an excellent artist and designer home with over 25 years experience.
With Wynand Janssen, the project will be supervised from start to finish.
This is why the business partners are convinced that the right candidate excellent glass decoration and excellent value for money.
We supervise the project from design to realization, so the lines are short and clear.
If you wish to work under a private label is also possible.
.
Sincerly,
The Glass Masters,
Wynand Janssen